ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ข้อมูลพื้นฐาน
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

ศูนย์ผลิตรายการรังสิต-ข้อมูลพื้นฐาน

2013 07 Sep
Written by 

 

head-info


หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา

IMG 71941

นายสมบูรณ์   บูรศิริรักษ์
48280 1

    ตามที่ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์  บูรศิริรักษ์  ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มาทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศทศ.)  โดยมาปฏิบัติหน้าที่วันแรกวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555  และได้นัดประชุมศูนย์ฯ  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555  ให้แนวทางการทำงานกับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการและพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสื่อ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาในอนาคต  ข้าพเจ้าได้กำหนดหลักการทำงาน  ยุทธศาสตร์การทำงานและการบริหารจัดการหน่วยงาน  มีรายละเอียดดังนี้
 
หลักการทำงาน
     เน้นความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ทำงานเชิงรุก  ทำงานเป็นทีม  ให้เกียรติกัน  เน้นการมีส่วนร่วม  รับฟังความคิดเห็นของทุกคน  ยึดหลักการ    เหตุผลและความจำเป็น  เร่งพัฒนางาน  พัฒนาคน และยึดหลักการทำงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”  ตามนโยบายของเลขาธิการ กศน.

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วิชาเอก สายวิทย์ฯ วุฒิการศึกษา ม.ศ.5 ปีที่จบ 2523
อนุปริญญา     วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี วิชาเอก เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวท. ปีที่จบ 2526 
ปริญญาตรี     มศว.บางเขน วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.บ. ปีที่จบ 2530
ปริญญาโท     มศว.ประสานมิตร วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.ม. ปีที่จบ 2539  
ปริญญาเอก     มศว. วิชาเอก การบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา กศ.ด. ปีที่จบ 2553

ประวัติการรับราชการ         
รับราชการครั้งแรกเมื่อ  1 พฤศจิกายน 2527  ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และ วิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศทศ.) หรือเรียกโดยย่อว่า ศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)
สถาน ที่ตั้ง 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555   มาปฏิบัติงานเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555   ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

48282 1

Rate this item
(0 votes)
Read 4415 times Last modified on Saturday, 07 September 2013 15:07
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Super User

  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page