สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว

หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว 2015 07 Jul
Written by

ขยะสีขาว

ชื่อหนังสือ: หนังสือส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ขยะสีขาว
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี
จำนวนหน้ารวม: 19 หน้า 
หากคุณประสบปัญหาในการส่งพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ข้างต้น โปรดศึกษา คำแนะนำในการจัดการส่งพิมพ์หนังสือเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ติดต่อ สสพ. 0-2354-5726 หรือ 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545
 

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ รายการส่งเสริมอาชีพ ชุด เคล็ดลับตำรับไทย

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ  รายการส่งเสริมอาชีพ ชุด เคล็ดลับตำรับไทย 2015 07 Jul
Written by

เคล็ดลับตำรับไทย  ตอนที่ 3 มัจฉาเริงระบำ (มีภาษามือ)

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ  รายการส่งเสริมอาชีพ ชุด เคล็ดลับตำรับไทย

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=kledlub-tamlubthai_2

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง" พบกับ ผอ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง" พบกับ  ผอ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 2015 07 Jul
Written by

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง" พบกับ  ผอ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-2764

ภาพประกอบรายการโทรทัศน์รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง"

Page 1 of 5
  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page