Super User
CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

Super User

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง" พบกับ  ผอ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-2764

ภาพประกอบรายการโทรทัศน์รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง"

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "บ้าน...พอเพียง" พบกับ  คุณณัฐพล พลเยี่ยม  หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการตะวันฉาย มูลนิธิตะวันฉาย

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป  http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-2763

 

 

 

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 

คลิกเพื่อรับชมรายการย้อนหลัง

http://www.etvthai.tv/home/home_external.aspx

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

สามารถรับชมรายการ ย้อนหลังได้ตามวันและเวลา ได้ที่   

http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand.aspx

Tuesday, 17 January 2012 10:42

Smart Search

This module provides search using the Smart Search component. You should only use it if you have indexed your content and either have enabled the Smart Search content plugin or are keeping the index of your site updated manually. Help.

Saturday, 01 January 2011 07:00

Syndicate Module

The syndicate module will display a link that allows users to take a feed from your site. It will only display on pages for which feeds are possible. That means it will not display on single article, contact or weblinks pages, such as this one. Help

Saturday, 01 January 2011 07:00

Random Image Module

This module displays a random image from your chosen image directory. Help

logo.jpg
Saturday, 01 January 2011 07:00

Feed Display

This module allows the displaying of a syndicated feed. Help

No feed URL specified.
Saturday, 01 January 2011 07:00

Custom HTML Module

This module allows you to create your own HTML Module using a WYSIWYG editor. Help

Saturday, 01 January 2011 07:00

News Flash

Displays a set number of articles from a category based on date or random selection. Help

 • This module provides search using the Smart Search component. You should only use it if you have indexed your content and either have enabled the Smart Search content plugin or are keeping the index of your site updated manually. Help.

   
 •  The Quick Icon plugin group is used to provide notification that updates to Joomla! or installed extensions are available and should be applied. These notifications display on your administrator control panel, which is the page you see when you first log in to your site administrator.

  Default on:

  • Quick icon - Joomla! extensions updates notification Help.
  • Quick icon - Joomla! update notification Help
   
 • The Captcha plugins are used to prevent spam submissions on your forms such as registration, contact and login. You basic installation of Joomla includes one Captcha plugin which leverages the ReCaptcha® service but you may install other plugins connecting to different Captcha systems.

  Default on:

  Note: ReCaptcha is a the trademark of Google Inc. and is an independent product not associated with or endorsed by the Joomla Project. You will need to register and agree to the Terms of Service at Recaptcha.net to use this plugin. Complete instructions are available if you edit the ReCaptcha plugin in the Plugin Manager.

   
 • Joomla! 2.5 continues development of the Joomla Framework and CMS as a powerful and flexible way to bring your vision of the web to reality. With the administrator now fully MVC, the ability to control its look and the management of extensions is now complete.

   
 • All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

  • Media Manager
  • Extensions Manager
  • Menu Manager
  • Global Configuration
  • Banners
  • Redirect

   

  Media Manager

  The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


  Extensions Manager

  The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla! 1.5. Help


  Menu Manager

  The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


  Global Configuration

  The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


  Banners

  The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. Help  Redirect

  The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help

 • goldtraders.or.th
 • gpf.or.th
 • bot.or.th
 • Ceted2010
 • eppo.go.th
 • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page